Združenie poľovníckych spoločností Čierne - Svrčinovec

Združenie poľovníckych spoločností Čierne - Svrčinovec

IČO:

37982974

Obchodné meno:

Združenie poľovníckych spoločností Čierne - Svrčinovec

Dátum vzniku:

09.08.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svrčinovec 778, Svrčinovec, 02312

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509493 - Svrčinovec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený