Základná organizácia Slovenského poľovníckeho združenia Horný Bar Žitný ostrov

IČO:

35607441

Obchodné meno:

Základná organizácia Slovenského poľovníckeho združenia Horný Bar Žitný ostrov

Dátum vzniku:

23.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horný Bar, Horný Bar, 93033

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501603 - Horný Bar

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený