Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Šaštín - Stráže

IČO:

42359465

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Šaštín - Stráže

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Domky 406, Šaštín-Stráže, 90841

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504891 - Šaštín-Stráže

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený