Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rejdová

IČO:

31296386

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rejdová

Dátum vzniku:

03.03.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rejdová 45, Rejdová, 04926

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526134 - Rejdová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený