Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko

IČO:

17069777

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hradisko

Dátum vzniku:

02.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lukačovce, Lukačovce, 06724

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520462 - Lukačovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený