Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie GRÚNIK Ostrov

IČO:

31314341

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie GRÚNIK Ostrov

Dátum vzniku:

17.01.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komárovská 27, Sobrance, 07301

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523089 - Sobrance

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený