Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Diviak II.

IČO:

17069556

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Diviak II.

Dátum vzniku:

24.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čabiny 264, Čabiny, 06702

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520101 - Čabiny

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený