Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie č.13 Zábiedovo

IČO:

37801651

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz -Poľovnícke združenie č.13 Zábiedovo

Dátum vzniku:

11.04.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zábiedovo 77, Zábiedovo, 02801

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510190 - Zábiedovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený