Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

00418854

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stöcklova 40, Bardejov, 08501

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519006 - Bardejov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec