Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia

IČO:

00418625

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Balašovské nám. 332/9, Dunajská Streda, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501433 - Dunajská Streda

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

03 - 2 zamestnanci