POĽOVNÍCKY SPOLOK SUCHÝ POTOK

POĽOVNÍCKY SPOLOK SUCHÝ POTOK

IČO:

34010025

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKY SPOLOK SUCHÝ POTOK

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rastislavice 318, Rastislavice, 94108

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503509 - Rastislavice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený