Poľovnícky spolok NEVIDZANY

Poľovnícky spolok NEVIDZANY

IČO:

42014905

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok NEVIDZANY

Dátum vzniku:

17.02.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nevidzany 91, Nevidzany, 97227

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514217 - Nevidzany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený