Poľovnícky spolok MINČOL Mútne

Poľovnícky spolok MINČOL Mútne

IČO:

42059186

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok MINČOL Mútne

Dátum vzniku:

04.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mútne 594, Mútne, 02963

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509850 - Mútne

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený