Poľovnícky spolok KYSUČNÉ

Poľovnícky spolok KYSUČNÉ

IČO:

37901974

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok KYSUČNÉ

Dátum vzniku:

28.03.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Makov 121, Makov, 02356

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509299 - Makov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený