Poľovnícky spolok J.R.P.

Poľovnícky spolok J.R.P.

IČO:

42169721

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok J.R.P.

Dátum vzniku:

25.03.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

J. Kráľa 6, Stupava, 90031

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508233 - Stupava

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený