Poľovnícky spolok Gémeš Boťany

Poľovnícky spolok Gémeš Boťany

IČO:

42247691

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Gémeš Boťany

Dátum vzniku:

05.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vodárenská 316, Boťany, 07643

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528188 - Boťany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený