Poľovnícky spolok AGAČINA

Poľovnícky spolok AGAČINA

IČO:

42164991

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok AGAČINA

Dátum vzniku:

08.03.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M.Corvina č.1962, Veľký Meder, 93201

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501522 - Veľký Meder

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený