Poľovnícky ochranný spolok SOKOL

Poľovnícky ochranný spolok SOKOL

IČO:

45018723

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok SOKOL

Dátum vzniku:

20.12.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sielnica 272, Sielnica, 96231

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518760 - Sielnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený