Poľovnícke združenie ZLATÝ KLAS Urmince

IČO:

36103047

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZLATÝ KLAS Urmince

Dátum vzniku:

30.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Urmince, Urmince, 95602

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505641 - Urmince

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený