Poľovnícke združenie - Združenie vlastníkov poľovných pozemkov Námestovo

IČO:

35650940

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - Združenie vlastníkov poľovných pozemkov Námestovo

Dátum vzniku:

26.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hviezdoslavova 26/39, Námestovo, 02901

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509868 - Námestovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený