Poľovnícke združenie Vysoká hora v Chotči

IČO:

35510650

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vysoká hora v Chotči

Dátum vzniku:

10.02.1974

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chotča, Chotča, 09021

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527335 - Chotča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený