Poľovnícke združenie - VYSINA

IČO:

36162566

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - VYSINA

Dátum vzniku:

17.06.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ruská Volova, Ruská Volová, 06772

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520748 - Ruská Volová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený