Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov HÁJ Skačany

IČO:

36125989

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov HÁJ Skačany

Dátum vzniku:

01.01.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vinohradská 97, Skačany, 95853

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505463 - Skačany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený