Poľovnícke združenie VANDRÁČKA

IČO:

42358779

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VANDRÁČKA

Dátum vzniku:

30.09.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

B. S. Timravy 13, Žilina, 01008

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený