Poľovnícke združenie Valice - Bátka

IČO:

42394295

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Valice - Bátka

Dátum vzniku:

02.03.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšné Valice 181, Vyšné Valice, 98252

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329557901 - Vyšné Valice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený