Poľovnícke združenie Vadičov

IČO:

00622478

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vadičov

Dátum vzniku:

12.07.1993

Dátum zániku:


22.09.2009

Adresa sídla:

Horný Vadičov, Horný Vadičov, 02345

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509205 - Horný Vadičov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov