Poĺovnícke združenie URBARIÁT

IČO:

31932037

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie URBARIÁT

Dátum vzniku:

03.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Petrovce, 98035

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515299 - Petrovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený