Poľovnícke združenie Švedlár

IČO:

31267629

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Švedlár

Dátum vzniku:

01.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Švedlár, Švedlár, 05334

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543659 - Švedlár

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený