Poľovnícke združenie Svätého Norberta

IČO:

42249694

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svätého Norberta

Dátum vzniku:

28.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kláštor Premonštrátov Jasov 166, Jasov, 04423

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521493 - Jasov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený