Poľovnícke združenie SRNEC Vojany

IČO:

35518804

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany

Dátum vzniku:

10.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vojany, Vojany, 07672

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427543942 - Vojany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený