Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu 941 34 Jasová

IČO:

37862286

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu 941 34 Jasová

Dátum vzniku:

18.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jasová, Jasová, 94134

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503215 - Jasová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený