Poľovnícke združenie Skalná Mníšek nad Popradom

IČO:

42341523

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Skalná Mníšek nad Popradom

Dátum vzniku:

17.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom, 06522

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526908 - Mníšek nad Popradom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený