Poľovnícke združenie SKALA Mestisko

IČO:

36154229

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SKALA Mestisko

Dátum vzniku:

08.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mestisko, Mestisko, 09041

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527564 - Mestisko

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený