Poľovnícke združenie ŠARIŠ-KANAŠ-STRÁŽ Fintice so sídlom vo Veľkom Šariši

IČO:

35524375

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŠARIŠ-KANAŠ-STRÁŽ Fintice so sídlom vo Veľkom Šariši

Dátum vzniku:

04.04.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nám. sv.Jakuba 12, Veľký Šariš, 08221

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525405 - Veľký Šariš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený