Poľovnícke združenie Ružová dolina

IČO:

42253403

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ružová dolina

Dátum vzniku:

31.05.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Estónska 2, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529311 - Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený