Poľovnícke združenie Rumanová

IČO:

37968475

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rumanová

Dátum vzniku:

20.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rumanová 315, Rumanová, 95137

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500712 - Rumanová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený