Poľovnícke združenie Rudník - Behárovce

IČO:

35516089

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rudník - Behárovce

Dátum vzniku:

23.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žehra 2, Žehra, 05361

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526657 - Žehra

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený