Poľovnícke združenie Rovina

IČO:

34008748

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rovina

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čataj 104, Čataj, 90083

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108507865 - Čataj

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený