Poľovnícke združenie Roháče-Zuberec

IČO:

31929168

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Roháče-Zuberec

Dátum vzniku:

05.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zuberec, 02732

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510238 - Zuberec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený