Poľovnícke združenie Riečky

IČO:

31923640

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Riečky

Dátum vzniku:

09.08.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dúbravská cesta 36, Veľký Krtíš, 99001

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515850 - Veľký Krtíš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený