Poľovnícke združenie Pribiš, Mladá hora, Pucov

IČO:

36134902

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia

Dátum vzniku:

23.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Miestneho priemyslu 569, Námestovo, 02901

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509868 - Námestovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený