Poľovnícke združenie PRAMEŇ

IČO:

31994482

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PRAMEŇ

Dátum vzniku:

27.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hažlín, Hažlín, 08614

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519227 - Hažlín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený