Poľovnícke združenie PONITRAN

IČO:

35605251

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PONITRAN

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ludanice 404, Ludanice, 95611

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505048 - Ludanice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený