Poľovnícke združenie Pohronie Kalná nad Hronom

IČO:

42337305

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pohronie Kalná nad Hronom

Dátum vzniku:

27.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kalná nad Hronom, Kalná nad Hronom, 93532

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502413 - Kalná nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený