Poľovnícke združenie Podzámok

IČO:

30856612

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podzámok

Dátum vzniku:

02.08.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Na Vŕšku 714, Častá, 90089

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507857 - Častá

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">