Poľovnícke združenie Podhora Horné Orešany

IČO:

36081698

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podhora Horné Orešany

Dátum vzniku:

10.01.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horné Orešany 427, Horné Orešany, 91903

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507067 - Horné Orešany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený