Poľovnícke združenie Pod Silickou Planinou, Hrušov

IČO:

35533838

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pod Silickou Planinou, Hrušov

Dátum vzniku:

15.10.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrušov 79, Hrušov, 04943

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525758 - Hrušov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený