Poľovnícke združenie POD LASTOVIČÍM VRCHOM ŠTÓS

IČO:

35508523

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie POD LASTOVIČÍM VRCHOM ŠTÓS

Dátum vzniku:

10.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štós 179, Štós, 04426

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426522074 - Štós

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený