Poľovnícke združenie Pod Jelením vrchom Hačava

IČO:

35511567

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pod Jelením vrchom Hačava

Dátum vzniku:

21.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hačava, Hačava, 04402

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521396 - Hačava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený