Poľovnícke združenie pod Bielou skalou

IČO:

30687713

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie pod Bielou skalou

Dátum vzniku:

29.09.1993

Dátum zániku:


12.02.2009

Adresa sídla:

Jovice, Jovice, 04941

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428560049 - Jovice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov